Eignaskrá

fasteign.is kynnir:

Ólafur B Blöndal,  löggiltur fasteignasali og fasteign.is kynna:FLÚÐIR - HRUNAMANNAHREPPI.


Um er að ræða byggingarframkvæmd á frumstigi undir einlyft 156 fm einbýlishús á frábærum stað í botnlanga rétt f. ofan Litlu Laxá. Búið er að steypa sökkla og jarðvegsskipta (púði tilbúinn) allar lagnir komnar þ.e. inntök og frárennsli.teikningar samþykktar af byggingarnefnd.Ýmiss skipti koma til greina, t.d. á seljanlegum bíl. Allar nánari upplýsingar gefur Ólafur B Blöndal lgf. í 5-900-800 eða nánar á heimasíðu fasteign.is

Suðurlandsbraut 18 | 108 Reykjavík | Sími: 5-900-800 | Fax: 5-900-809 |  
Keyrir á WebEd frá Hugsandi Mönnum