Um okkur

Fasteignasalan fasteign.is ehf. 

 

 
Starfssvið fasteign.is er:

  • Sala fasteigna: Íbúðarhúsnæðis, atvinnhúsnæðis, sumarhúsa, fyrirtækja og félaga.
  • Verðmöt á íbúðarhúsnæði, atvinnuhúsnæði og fyrirtækjum.
  • Gerð leigusamninga vegna atvinnu og íbúðarhúsnæðis. 
  • Aðstoð við skjalafrágang vegna fasteignatengdra hlutakaupa  og erfðamála.          
  • Ýmiss skjalagerð, ráðgjöf og leiðbeiningar v/fasteignatengdra fjárskuldbindinga.
  • Aðstoð við gerð kauptilboða, kaupsamninga og afsala vegna viðskipta sem komast á utan fasteignasölunnar fasteign.is

 

Gjöld sem seljendum ber að greiða vegna sölu á fasteign eru:

Sölulaun eru 1,5 - 2,3 % + vsk. af söluverði fasteignar.

Gagnaöflun er  kr. 32.240 með  vsk. 

Auglýsingar á vefmiðlum eru fríar.

Myndatökur af fasteignum, unnar af fagmanni kr. 12.400 með vsk.

 

Gjöld sem kaupendum ber að greiða til fasteignasölunnar vegna kaupa á fasteign:

Umsýslugjald kr. 68,200 með vsk. 

 

Almennar upplýsingar um fasteignasöluna fasteign.is: 


Fasteign.is er til húsa að Grensásvegi 13, 108 Reykjavík.

Sími: 6- 900-811. 
heimasíða: www.fasteign.is. eða vefpóstur: fasteign@fasteign.is

Kennitala fasteignasölunnar fasteign.is ehf  er  580211-0890

Virðisaukaskattsnúmer er 107707

Framkvæmdastjóri er Ólafur B Blöndal kt. 290762-5969

Eigendur  eru Ólafur B Blöndal kt. 290762-5969 og Halla Unnur Helgadóttir kt. 210964-5769. Ábyrgðarmaður. 

Opnunartími: Mán.-fimmtudaga Kl. 9-17 og föstudaga kl. 9-16

Utan opnunartíma er hægt er að ná í sölumenn okkar í gsm.síma sem fram koma á heimasíðu okkar.

Grensásvegur 13 - 2 hæð | 108 Reykjavík | Sí­mi: 6-900-811 | Fax: 6-900-811 |  
Keyrir á WebEd frá Hugsandi Mönnum